Informatie

AquaHortus is van 5 t/m 27 september 2015 te bezoeken in de Hortus botanicus in Leiden. 

Openingstijden:
Zomertijd: 1 april – 31 oktober
Dagelijks open tussen 10.00 en 18.00 uur
In september 2015 is de Hortus botanicus extra open op woensdagavond 2, 9, 16 en 23 september.
Op 9, 16 en 23 september is de tentoonstelling AquaHortus. Open tot 22.00 uur, entree tot 21.00 uur.
Lees ook de Huisregels op de Hortus website.

Bezoekadres:
Rapenburg 73
2311 GJ  Leiden

 blauwe_banner_hortus

Locatie

Historie

1933

augustus
De Leidsche Aquariumvereeniging “De Natuur in Huis”, welke eerst drie jaar bestaat, heeft een aquariumtentoonstelling in den Hortus. De opening, werd ingeleid door den voorzitter der afd. Leiden van den Ned. Bond van Aquariumhouders den heer Zwart.
Men vindt hier, aldus spr. Een collectie aquaria, zooals zij thuis verzorgd worden. Steeds zijn interessante waarnemingen te doen; in het bijzonder de jonge visschen vereischen veel zorg.

Bron: Leidsch Dagblad 30 augustus 1933

1935

De Leidsche Aquariumvereeniglng „Natuur in Huis” heeft in een der kassen van den Hortus Botanicus, welke welwillend werd afgestaan door prof. Baas Becking en Curatoren der Universiteit, een aquariumtentoonstelling georganiseerd. 50 aquaria met meer dan 200 verschillende soorten Tropische siervisschen.

Bron: Leidsch Dagblad 11 juli 1935

Bekijk de oude kranten,
ga naar het verleden door het sleutelgat

sleutelgat

1933 tot en met 1980

1949

Van 1 tot 17 juli
In de Orangerie van de Hortus Botanicus, ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Aquarium en Terrariumhouders vereniging „De Natuurvriend”, te Leiden, uit welke vereniging een tentoonstellingsbestuur naar vooren gekomen.is.
Omgeven door de weldoende rust en stilte van de Hortus Botanicus, staat een klein, vriendelijk gebouwtje, dat uit 1716 dateert en gewoonlijk een al even serene rust inademt. ‘s Winters worden er een stel kuipbomen, die de vrieskoude niet kunnen weerstaan, naar binnen gedragen voor hun winterslaap en in het voorjaar gaan ze weer naar buiten. Verder gebeurt er niets in de Orangerie. Maar het rustige interieur van wit gekalkte muren is veranderd in en donkere grot, een kleurige bloementuin en een lange gang met vele groenig-glazen ruiten.

Bron: Leidsche Courant 2 april 1949.

1966 AquaHortus

1966

22 juni t/m 7 augustus

35 jarig jubileum van “De Natuurvriend” die samen met het Rijnsburgs bloemen corso en VVV Leiden de Aqua Hortus, een „zomer”-evenement van allure heeft bezorgd. De tentoonstelling heeft maanden van voorbereiding gekost maar het resultaat is dan ook in alle opzichten lofwaardig.
60 Aquaria en 6000 vissen.
Organisator: Dhr. J. Visser, die pas benoemd is tot erelid van de Natuurvriend.
Een aquarium werd aangeboden voor ‘Open het Dorp’, betaald uit de recette.
Duitse aquariumbladen besteden veel aandacht aan ‘De Leidsche School’ en aan de aankomende tentoonstelling. Dat heeft ons extra bezoekers gebracht.
NTS journaal en AVRO komen met televisie en radio om opnames te maken.

TerraHortus - 1967

 1967

Tentoonstelling van 27 juli tot 10 augustus

TerraHortus werd georganiseerd door Lacerta ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum en de Nederlandse vereniging voor Herpetologie.
Deze werd geopend door Burgemeester G.C. v.d Willigen.

Aquahurtus_70

1970

Tentoonstelling geopend van 30 juli t/m 16 augustus
op werkdagen van 10 – 22 uur
op zondag van 12 – 22 uur
Toegangsprijs: f 1.50 p.p.
kinderen t/m 12 jaar 0.75
Catalogusprijs f 0.50

Officieel hoort een 40-jarig jubileum niet thuis in het bekende rijtje: 12½, 25 en 50 jaar. Maar voor “De Natuurvriend” is een uitzondering zeker op haar plaats.
Deze vereniging heeft namelijk in de loop van haar bestaan bijzonder veel gepresteerd voor haar leden en vooral ook voor de inwoners en bezoekers van Leiden.

Gedeelte van het voorwoord door: Van der Willigen, Burgemeester van Leiden

1980

1980 b 

1980

50 jarig jubileum van LATV “De Natuurvriend”
Voorzitter van LATV is dhr. P.v.d. Pompe.  Andermaal is Joop Visser de organisator.
Radio en TV presentator dhr. Wim Bosboom opent de tentoonstelling op 26 juli.
Ook deze keer werd weer samen georganiseerd met Flora Rijnsburg.
Paluzee uit Zoetermeer doet mee en de Nederlandse Bonsai vereniging helpt mee, waarvoor de Chinese ambassadeur speciaal naar de openingsavond komt.
En weer een belangrijke bijdrage uit Duitsland (Berlijn) en België.